Familieopstellingen

Een onbewuste verstrengeling met de familie kan de oorzaak zijn van veel problemen in de relatie, op het werk en van lichamelijke klachten. In een familieopstelling wordt zo'n verstrengeling zichtbaar. Dat geeft een diepgaand zelfinzicht en in de dynamiek binnen het familiesysteem. Dit inzicht kan iemand diep raken. Daardoor verandert er wezenlijk iets, wat vaak het begin is van grote veranderingen op allerlei terreinen van het leven.
Een familieopstelling maakt de verborgen belemmeringen, de patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar. De theorie gaat uit van een natuurlijke orde: iedereen heeft een eigen plek binnen zijn systeem van herkomst. Een familieopstelling herstelt de natuurlijke orde.

Wat gebeurt er tijdens een opstelling?

Bij een familieopstelling is een vraagsteller en een groep zogenoemde stand-ins aanwezig. Nadat de vraagsteller zijn of haar situatie of probleem heeft beschreven, vraagt de begeleider naar relevante zaken en gebeurtenissen in de familie. Daarop kiest de vraagsteller stand-ins voor belangrijke levende en dode familieleden en geeft ze intuïtief een plaats in de ruimte, dicht bij elkaar of ver van elkaar af, elkaar aankijkend of in de verte starend.

Zo gauw de stand-ins staan opgesteld, hebben ze dezelfde gevoelens als degene die ze vertegenwoordigen. Als gevolg van wat de stand-ins waarnemen en aangeven, verandert de begeleider hun plaats ten opzichte van elkaar, net zo lang tot ieder lid van het systeem aangeeft dat het zó goed is. Dan blijkt een nieuwe orde in het familiesysteem te zijn ontstaan en komt er een diepe rust, want ieder staat op de juiste plek.

Waarom hebben alle dingen een naam?
vroeg het meisje aan de meester.
Het was even stil - en hij antwoordde: Wat een mooie vraag.

Je naam heb je van je ouders gekregen.
Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen.
En als ik je roep, kun je bij me komen.
En als je komt, kan ik je vasthouden.
En als ik je vastpak, kan ik je loslaten.

Ook organisatievraagstukken kunnen worden ingebracht.

Klik hier voor meer informatie over organisatieopstellingen

Voor informatie en opgave: Arjan van Weert, 0528 - 234528 of opgeven

Organisatieopstellingen

Daar waar mensen elkaar ontmoeten ontstaat een systeem. Dus ook een team of een organisatie vormt een systeem. En een systeem is nu eenmaal onderhevig aan systemische wetmatigheden. Zo zal een systeem altijd pogingen doen om de balans, de ordening en de binding zo optimaal mogelijk te laten worden.

We kunnen het systeem inzichtelijk maken door van de organisatie of een deel daarvan een opstelling te maken. Dat kan door voorwerpen maar ook door representanten. Mensen representeren dan een functie of een persoon binnen het systeem.

Zo'n opstelling geeft inzicht over het systeem en de fricties of belemmeringen die binnen het systeem aanwezig zijn. Met de opstelling kun je ook testen aan welke oplossingsrichting gedacht moet worden om de organisatie verder te helpen.

Toepassingsgebieden waarbij organisatieopstellingen een goed instrument is, zijn:

  • bij problemen met samenwerken, teamvorming of saamhorigheid,
  • thema's rond leiderschap
  • hokjesgeest en zwarte pieten
  • keuze vraagstukken
  • groot verloop en hoog ziekteverzuim
  • fusies

Een organisatieopstelling bestaat uit maatwerk maar start met een vrijblijvend intake gesprek met daarin een voorstel van onze kant. Een organisatieopstelling varieert van twee uur tot een dagdeel van degene die de vraag inbrengt.

We komen graag een keer bij u praten of een opstelling voor u een geschikt instrument is.

Inlichtingen: bel 0528-234528 en opgave via aanmeldformulier

Agenda familieopstellingen

Donderdag 7 maart 2024 om 19.30 Familieopstellingen Donderdag 4 april 2024 om 19.30 Familieopstellingen Donderdag 2 mei 2024 om 19.30 Familieopstellingen Donderdag 6 juni 2024 om 19.30 Familieopstellingen

    MrMrsMiss

    Velden met een * zijn verplicht