Relaties

 

Momenteel vinden er meer scheidingen plaats dan dat er mensen gaan trouwen. Een scheiding gaat vaak gepaard met veel ruzies en een hoop ellende. Voor beide partners is het uitermate triest om te erkennen dat hun relatie niet gelukt is. Veel mensen komen na een scheiding in een sociaal isoloment. Immers, gezamenlijke vrienden en vriendinnen verdwijnen uit het gezichtsveld en je leeft verder als alleengaande. Vooral kinderen zijn de dupe van een scheiding, zeker als de partners ruzie hebben of erg boos op elkaar zijn.

Vooral in een relatie leer je jezelf kennen.

Als je zonder partner leeft, merk je weinig van je belemmeringen en onvermogens. Maar leef je met een partner, dan worden die belemmeringen en onvermogens als het ware opgeroepen. Miscommunicatie en misverstanden ontstaan en dat roept weer spanning op. Door die spanning raakt de communicatie steeds makkelijker en meer vervuild door frustraties. Uiteindelijk stokt de echte communicatie, er ontstaan heftige ruzies en/of de partners trekken zich terug in hun eigen wereldje. In die situatie kunnen er dingen worden gezegd die de relatie nog verder verstoren.

Preventieve relatie counseling

 

Bij preventieve relatiecaoching gaan de partners aan de slag met de vijf principes waarop een gezonde relatie kan worden gebouwd. Deze principes zijn psychologische onafhankelijkheid en toch verbonden zijn, een open en directe communicatie, een balans in geven en nemen, inzicht in de geschiedenis van je partner en elkaar ondersteunen bij elkaars ontwikkeling.

De partners leren deze principes in hun relatie te gebruiken. Dat levert de voorwaarden voor een evenwichtige, liefdevolle en stevige relatie. Kortom, een volwassen relatie die ook de tegenslagen van het leven kan verdragen.

kosten:  75,- euro per consult

Relatiecounseling

Relatiecounseling is een methode om schijnbaar onoplosbare problemen binnen een relatie op te lossen. Voorwaarde is dat beide partners bereid zijn aan de relatie te werken.

De eerste stap is de relatie te 'schonen' van frustraties en boosheid, zodat er ruimte en rust komt om weer werkelijk naar elkaar te kijken en te luisteren. Dan kunnen de problemen verduidelijkt worden en krijgen de partners zicht op de patronen die hun relatie verstoren. Vervolgens kan er gewerkt worden aan het opbouwen van een evenwichtige en liefdevolle relatie. 

 kosten  85,- euro per consult

Conflict relatie bemiddeling

Soms zijn partners niet meer in staat of ontbreekt ze de wil om hun relatie te helen. Dan wordt het tijd op een goede manier afscheid van elkaar te nemen, zodat beiden vrij zijn om hun nieuwe leven op te pakken. Jammer genoeg gaat scheiden vaak gepaard met veel ruzie en heftige emoties. Dat is vooral zwaar en ingrijpend voor eventueel betrokken kinderen, want die worden bijna altijd meegezogen in de ruzies. Ze houden daar toch vaak veel last van. Het is aan de partners om op een zodanige manier afscheid van elkaar te nemen, dat hun kinderen er minimaal door beschadigd worden.

De eerste stap in relatie conflictbemiddeling is de relatie te 'schonen' van emoties als boosheid en frustraties. Pas dan komt er ruimte om na de scheiding op een goede manier invulling te geven aan het samen ouders zijn.

kosten  75,- euro per consult