Blog

Ziekmakende stress en burn-out


Ziekmakende stress ontstaat vaak uit het niet goed omgaan met stressvolle situaties op het werk of thuis. Doordat de signalen lang worden genegeerd en zaken als waardering of erkenning ontbreken, ontstaat een burn-out. Want de kracht om de spanningsboog hoog te houden, kan een tijdje worden volgehouden, maar als je je daarbij niet ondersteunt voelt, gaat het mis.


OVERGEWICHT

Korte artikelen over overgewicht.
Het Van Goghhuis is bezig om met een multidisciplinair behandelingsprogramma een aanpak te ontwerpen voor mensen met overgewicht. De behandeling bestaat uit het verbeteren van het eet- en leefpatroon, lichaamsbewustzijn en gedragstherapie. Wil je meer weten, stuur dan een email

Plagen versus pesten


Plagen is gelijkwaardig, het is incidenteel en 'over en weer'. Plagen en geplaagd worden is een gezonde situatie waarvan je leert stevig in je schoenen te blijven staan.
Pesten is ongelijkwaardig, gaat over macht en onmacht, is structureel en eenzijdig. Pesten heeft grote gevolgen voor degene die wordt gepest. Pesten levert traumatische ervaringen op, te vergelijken met incest en andere geweldsdelicten.