Van magische liefde naar wetende liefde

Als mensen op elkaar verliefd worden dan is dat iets magisch en tegelijkertijd ben je gebonden. Immers de hele dag denk je aan je geliefde, speelt hij/zij door je hoofd. Je kunt niet aan de ander denken zonder dat je warme gevoelens krijgt. Ook ben je heel welwillend naar de ander en merkt amper zijn of haar schaduwkant. Integendeel vaak zie je een aantal eigenschappen die je zelf mist waardoor de ander nog aantrekkelijker wordt. Je bent sterk gebonden aan de ander en daardoor ben je niet meer vrij.

Langzaam verdwijnt de magische liefde en nemen irritaties een grotere plaats in. Vooral eigenschappen die je in het begin zo geweldig vond worden langzamerhand een steeds grotere bron van irritaties. Eerst vond je dat chaotische wel charmant nu erger je kapot. Eerst vond je zijn perfectionisme wel goed nu loop je daar steeds tegenaan. Eerst was haar zorgzaamheid wel leuk nu vind je haar bemoederend. Langzamerhand verdwijnt de magische liefde en hoe nu verder ….

Er komt een periode dat de magische liefde moet worden omgezet naar wetende liefde. Wetende liefde wil zeggen dat je diep van binnen weet dat je met elkaar oud wilt worden, dat je elkaar respecteert om wie de ander is en accepteert dat de ander ook een kant heeft die je misschien niet zo leuk vindt. Dat je samen hebt geleerd om met die schaduwkant van de ander om te gaan zonder dat de ander hoeft te veranderen.

Immers juist in relaties dienen persoonlijke thema’s van beide partners zich steeds opnieuw aan. Vaak is het dan niet de liefde die ontbreekt, maar voelen ze zich niet in staat om op een andere manier op elkaar te reageren. Inzicht in hoe je met elkaar omgaat en welke thema's of patronen daaraan ten grondslag liggen, geeft veel ruimte. Het doorbreekt patronen waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Want een goede partnerrelatie haalt het beste naar boven bij de ander.

De workshop “van magische liefde naar wetende liefde” is gebaseerd op vijf basiselementen voor een gezonde relatie. Deze elementen vormen het decor om de patronen die in relaties spelen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De vijf elementen zijn:

  • psychologisch onafhankelijk zijn van elkaar
  • bewust zijn van de invloeden uit ieders persoonlijke geschiedenis
  • grenzen kunnen stellen
  • transparant, direct en respectvol communiceren
  • elkaars persoonlijke ontplooiing ondersteunen

De basiselementen worden uitgebreid behandeld, zodat je een goed inzicht krijgt in de patronen die in jouw relatie een rol spelen.

Dit is een tweedaagse workshop voor relaties.

Kosten
450,- euro voor een (echt)paar. Dat is inclusief lunch.

Trainer
Arjan van Weert

 

Agenda Hoogeveen

Agenda van de Academie voor Psychologica

29 Mar 2018
Werkplaats familieopstellingen Hoogeveen

17 Apr 2018
Gratis informatieavond NLP Hoogeveen

26 Apr 2018
Werkplaats familieopstellingen Hoogeveen

29 May 2018
Gratis informatieavond NLP Hoogeveen

31 May 2018
Werkplaats familieopstellingen Hoogeveen

19 Sep 2018
NLP Master Practitioner woensdag Hoogeveen

19 Oct 2018
Opleiding NLP practitioner vrijdag Hoogeveen